[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


บริหารงานบุคคล
เรื่อง : คู่มือการประเมินสมรรถนะครู
ความรู้จากการปฏิบัติงานการประเมินสมรรถนะครู

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

แผนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา เพื่อสร้างครูที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาครู เป็นครูดี มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะสูงขึ้น

จึงแนบคู่มือการประเมินสมรรถนะครู เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

มีความเข้าใจตรงกัน สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การดำเนินการจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพครูโดยรวมต่อไป

 

 

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : ศน. นฤมล โล่ห์ทองคำ
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
ศุกร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
เข้าชม : 520
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


บริหารงานบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      การประชุมเตรียมความพร้อมครู 17 / มิ.ย. / 2554
      การพัฒนาบุคลากร 8 / ก.ค. / 2553
      ทำเนียบบุคลากร 30 / มิ.ย. / 2553
      แนะนำตัว 30 / มิ.ย. / 2553
      ประวัติส่วนตัว 29 / มิ.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก